OTURUM AÇMA BİLGİLERİNİZİ UNUTTUNUZ MU?

VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI VE BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiriler özet metin veya tam metin şeklinde yazım kurallarına uygun olarak hazırlandığında kabul edilecektir. Bildirinizi kongre web sayfasında belirtilen özet veya tam metin yazım kurallarına uygun olarak hazırlayarak (gerekirse şablonları kullanabilirsiniz) kongre web sayfasında belirtilen linkten yükleme işlemini yapabilirsiniz. Sisteme yüklenen bildiriniz bilim kuruluna gönderilecektir. Bildiri özet metinler özet bildiri kitapçığında, tam metinler de tam metin kitapçığında yayınlanacaktır. Ayrıca tam metin bildirilerini kongre web sayfasında belirtilen dergilerin yazım kurallarına uygun hazırlayan katılımcıların makaleleri gerekli hakemleme işlemlerinden sonra, Elsevier yayınevi tarafından yayınlanan SCI indeksli, etki değeri (impact factor) 2,011 olan “Journal of Molecular Structure, (JMS)” dergisi (kongre özel sayısı) ve TR-DİZİN tarafından taranan dergilerde “Journal of Turkish Chemical Society Section A, (JOTCSA)” ve “Hittite Journal of Science and Engineering, (HJSE)”  basılma imkanı bulacaklardır. Sözlü sunumlar davetli konuşmacı 30, çağrılı konuşmacı  25, katılımcı 20 ve kısa konuşma (poster sunumu) 5 dakikadır (Soru-Cevap dahil). Sözlü sunumlar Bilim Kurulları tarafından seçilecektir. Katılımcılar en az bir gün önceden sunumlarının elektronik dosyasını organizasyon sekretaryasına ulaştırılmalıdır.

Tam Metin Bildiri Hazırlama

Tam metin bildiriler normal bir dergiye sunulan makale metni içeriğine sahip olmalıdır. Bu şartları sağlamayan tam metin bildiriler Bilim Kurulu tarafından özet bildiriye çevrilebilirler. Tam metin bildiri “Özet, İngilizce Özet, Giriş, Materyal ve Metot, Sonuçlar-Tartışma ve Kaynaklar” ana başlıklarını içermelidir (hazırlanırken şablon dikkate alınmalıdır). Tam Metin bildirisini belirtilen dergilerde yayınlamak isteyen katılımcılar tam metin bildirilerini her bir derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlamalıdır. Tam metin bildirisi belirtilen 3 farklı dergiden herhangi birinde yayınlanan katılımcının tam metin bildirisi özet bildiri şekline çevrilecektir. Tam metin bildirilerin yazı tipi “Times New Roman” ve boyut “11” karakter, sayfa üstten 3cm, soldan 2,5cm, sağdan 2cm ve alttan 2,5cm olmalıdır.

Özet Bildiri Hazırlama

Özet bildiri kitapçığında yayınlanacak bildiriler özet bildiri şablonuna uygun olarak hazırlanacaktır. Özet bildiri metni bir (1) sayfayı aşmayacaktır. Bir sayfayı aşan özet bildiriler, bildiriyi gönderen katılımcıya geri gönderilecek ve düzeltmesi istenecektir.

Bildiri Posteri Hazırlama

Hazırlanacak bildiri posterleri 70 x 100 cm boyutlarını kesinlikle aşmamalı ve en az 1 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Okunması kolay bir yazı karakteri (örneğin Times New Roman, Arial ve Courier) kullanılmalıdır. Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri 26-40 punto, diğer bölümler ise en az 16-18 punto kullanılarak hazırlanmalıdır. Posterler organizasyon komitesi tarafından belirlenecek salonlarda numaralandırılmış panolara asılacaktır. Poster yapıştırma konusunda organizasyon komitesi görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve bilgi vereceklerdir.

Aşağıdaki Formu Kullanarak Hazırlamış Olduğunuz Bildirileri Bize Gönderebilirsiniz.

Yüklemek istediğiniz dosyayı seçiniz.
=

Yukarı